סיגנא מערכות חיתום בע"מ

דף הבית | צור קשר

תיאור המערכת סיגנא-1

מערכת חיתום אלקטרונית ("חותם") "סיגנא-1" תוכננה ומיוצרת ע"י חברת סיגנא מערכות חיתום בע"מ. המערכת נועדה ליישם בקרה אלקטרונית למניעת גניבות ומהילות מוצרי דלק במהלך הובלתם במכליות כביש ממתקן טעינת מישלוח הדלק ועד לפריקת המשלוח בתחנת הדלק. מישלוח הדלק נחתם אלקטרונית באמצעות חיישנים אלקטרוניים המותקנים בפתחי תאי המכלית ומתריעים על כל פתיחה של תא במכלית במהלך הובלת משלוח דלק. חותם סיגנא מורכב מהרכיבים הבאים:

תיבת בקרת חיתום

ספק כוח

ממשק תקשורת עם מערכת ניהול ציי רכב במכלית

חיישנים אלקטרוניים בפתחים התחתיים של תאי המכלית

חיישנים אלקטרוניים בפתחים העליונים של תאי המכלית

תיבת בקרת חיתום

תיבת בקרת החיתום מהווה לב המערכת. כל רכיבי המערכת מחוברים לתיבת בקרת החיתום ומתקשרים עם בקר אלקטרוני אשר מנהל את פעולות המערכת. אל תיבת הפיקוד מחוברים הרכיבים הבאים:

חיישני החיתום

צג התראות מצב החיתום

לחצן חיתום

יחידת איתור מיקום

יחידת תקשורת סלולארית